Bli medlem

Om å bli medlem i RHSS

For å bli medlem må du være 18 år gammal og ha gyldig våpenkort.

Den stiftende generalforsamling besluttet at medlemskontingenten for 2017 er gratis. I 2017 vil vi finansere driften ved deltakeravgifter. Du må regne med at det blir kontingent fra 2018.

For å bli medlem sender du mail til post@rhss.no . Du vil da bli tilsendt skjema som må fylles ut og returneres til oss.

Bemerk at all kommunikasjon med selskapet foregår elektronisk, Derfor er det viktig at vi har din rette mailadresse.