Om Historisk Skyting

Begrepet “historiske skytterlag” oppsto i Danmark omkring år 2000.

Skyteidretten i Danmark ligner veldig på den norske. De Danske Skytterforeninger tilsvarer Det Frivillige Skyttervesen, Dansk Skytteunion tilsvarer Norges Skytter Forbund, så er det IPSC som finnes i både Danmark og Norge, og endelig Dansk Sortkrudt Skytte Union som tilsvarer Norsk Svartkruttskytte Union.

I tillegg har Norge noen enkelte foreninger som ikke finnes i Danmark; bl.a. NROF og skiskyttere.

Den historiske skyting oppsto fordi det etterhvert meldte seg et behov. Skyting med våpen fra før år 1890 er organisert hos svartkrutt skytterne. De andre skytterorganisasjoner organiserer skyting med moderne våpen.

Omkring år 2000 gikk det fort med å utskifte de gamle skytterlagsrifler. Noen av de gamle rifler er fremdeles godkjente til skyting i NSF og DFS, men programmene er bygget opp omkring de moderne våpen. Og vår gamle Krag M1894 kan ikke konkurrere med de moderne våpen.

Veldig mange skyttere hadde gamle våpen som de hadde vært gla ved i mange mange år, og nu plutselig var det ingen plass de kunne brukes lenger. Derfor oppsto de historiske skytteforeninger som har blitt veldig populære i Danmark.

Merkelig nokk har det ikke oppstått tilsvarende historiske skytterlag i Norge før nå. Rogaland Historiske Skyteselskap er dermed det første historiske skytterlag i Norge.

I RHSS skal vi drive trening og konkurranse med våpen fremstillet etter 1890 og før 1980 i følgende klasser:

  • Våpen brukt av norske eller utenlandske militære enheter i Norge
  • Våpen brukt av politi eller andre enheter i Norge
  • Konkurransevåpen som er eller var godkjent i NSF, DSF og NROF
  • Jaktvåpen

I RHSS skal du ikke konkurrere mot de beste skyttere som bruker det mest moderne og effektive utstyr. Du vil konkurrere mot tilsvarende eldre våpen som ditt eget. I tillegg vil vi skyte etter gamle programmer og mål som er tilpasset det våpen du bruker og den tid det vart i bruk.

Hvis vi ikke gjør noe vil kundskaben om Krag-riflen være borte om et par 10-år. Vi må bevare og utbreide kundskapen, historien og tradisjonene.

Creedmoore ca. 1880